Nhạc Pháp vượt thời gian ( Nhà hát Bến Thành)

Nhạc Pháp vượt thời gian ( Nhà hát Bến Thành) 09/06/2012