Lễ cất nóc toà nhà Vietcombank

Lễ cất nóc toà nhà Vietcombank 14/12/2013