Múa đương đại

Múa đương đại là một bộ môn nghệ thuật áp dụng nhiều kỹ thuật ballet, phối hợp với các yếu tố văn hóa khác nhau. Đây là thể loại múa giúp giải phóng cảm xúc và phát triển khả năng sáng tạo mang chút phóng khoáng của lối sống hiện đại và hoàn toàn ngược lại với nguyên tắc múa của ballet.

Đến với múa đương đại, học viên sẽ có những trải nghiệm thú vị từ những kỹ thuật múa mới, lối sáng tạo qua việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể đến tinh thần đồng đội thông qua bài học thực tế như ground dancing, nghiên cứu các giai điệu cơ thể hoặc thông điệp cơ thể được thể hiện qua các giai điệu của từng bản nhạc.