Ballet

Ballet là một môn múa chính thống thường được liên tưởng dành cho giới quý tộc bắt nguồn từ Ý, múa chủ yếu trên nền nhạc cổ điển và đòi hỏi rất khắt khe về mặt kỹ thuật. Đây là loại hình nghệ thuật có ảnh hưởng toàn cầu, đó là lý do các trường múa trên toàn thế giới sử dụng chính văn hóa và xã hội bản địa để trình diễn môn nghệ thuật này.